متن لوح تقدیر جارچی

س - متن تقدیر از پزشک (طرح شماره 2)

/post-38

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از پزشکان تقدیر به عمل آورید.


ز - متن تبریک سال نو (طرح شماره 2)

/post-36

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته سال نو را به دوستان و عزیزانتان تبریک گویید.


ر - متن تقدیر از همسر (طرح شماره 2)

/post-35

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همسر خود تقدیر به عمل آورید.


ذ - متن تقدیر آموزشی (طرح شماره 2)

/post-34

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از افراد تقدیر به عمل آورید.


د - متن تقدیر اخذ دانشنامه (طرح شماره 2)

/post-33

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از افراد تقدیر به عمل آورید.


خ - متن تقدیر از استاد (طرح شماره 2)

/post-32

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از اساتید خود تقدیر به عمل آورید.


ح - متن تقدیر پایان همکاری (طرح شماره 2)

/post-31

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از اشخاص تقدیر به عمل آورید.


چ - متن تقدیر شرکت در مسابقه (طرح شماره 2)

/post-29

این متن ها به شما کمک می کند تا در مسابقات به نحو شایسته از شرکت کنندگان تقدیر به عمل آورید.


ج - متن تقدیر بواسطه صادرات (طرح شماره 2)

/post-28

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از اشخاص و یا شرکت های صادر کننده تقدیر به عمل آورید.


ث- متن تقدیر از نماینده فروش (طرح شماره 2)

/post-27

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از نمایندگان فروش خود تقدیر به عمل آورید.


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@jarchi-ad.com
02166707282-02166706222