لوح تقدیر تهران

ج - متن تقدیر بواسطه صادرات (طرح شماره 2)

/post-28

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از اشخاص و یا شرکت های صادر کننده تقدیر به عمل آورید.


ث- متن تقدیر از نماینده فروش (طرح شماره 2)

/post-27

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از نمایندگان فروش خود تقدیر به عمل آورید.


ت - متن تقدیر از همراهی در کنگره ، همایش و جشنواره (طرح شماره 2)

/post-26

این متن ها به شما کمک می کند تا در مراسمات خود به نحو شایسته از اشخاص و یا سازمان ها تقدیر به عمل آورید.


پ - متن لوح تقدیر از شخص (طرح شماره 2)

/post-25

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از اشخاص تقدیر به عمل آورید.


ب - متن تقدیر از همکاران بازنشسته (طرح شماره 2)

/post-23

این متن ها به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


الف - متن تقدیر از همکاران سازمانی (طرح شماره 2)

/post-22

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


ط - متن تشکر از رئیس (طرح شماره 1)

/post-21

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از رؤسای خود تقدیر به عمل آورید.


ض - متن تبریک انتصاب (طرح شماره 1)

/post-20

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از دوستان و همکاران خود تقدیر به عمل آورید.


ص - متن تقدیر تحصیلی (طرح شماره 1)

/post-19

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از محصلین تقدیر به عمل آورید.


ش - متن یادبود شهدا (طرح شماره 1)

/post-18

این متن به شما کمک می کند تا به نحو شایسته از مقام شامخ شهدا تجلیل به عمل آورید.


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@jarchi-ad.com
02166707282-02166706222