شرکت داده پردازی برق تهران

«پویش برق»

زمان گذشته است و می­گذارد بی­آن­که بخواهی یا بدانی. آن­چه معنای شکفتن را در نهاد آدمی متجلی ساخته است پیوندی است که بر گذران ناخواسته زمان ایجاد می­شود و انسان را به تکامل نهایی خویش رهنمون می­سازد.

سرکار خانم معصومه رضائیان جورشری

نیل به افتخار بازنشستگی را به شما همکار گرامی تبریک عرض نموده سلامتی و طول عمر شما را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.

سیدعبدالکریم رئیس کرمی

مدیرعامل