«کونوا قوامین لله شهداء بالقسط»

ریاست محترم مرکز انتظام ناجا

جناب سرهنگ پاسدار محمد حسینی

سلام علیکم

احتراما بدینویسله از مدیریت و درایت جنابعالی و پرسنل محترمتان در مرکز انتظام ناجا در ایجاد هماهنگی، انسجام و تقویت شرکت­های حفاظتی و مراقبتی سپاسگزاری و قدردانی می­گردد.

امید است به یاری خداوند متعال در راه خدمت به جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا موفق و موید باشید.

(هفته نیروی انتظامی مبارک باد)

مدیرعامل

شرکت کنترل سیستم ایمان

مهرماه 1387