لوح تقدیر

جناب آقای حسن علی رحیمی

اینک که جنابعالی با لطف و عنایت خداوند منان با 30 سال خدمت صادقانه و در کمال صحت و سلامت به افتخار بازنشستگی نایل گردیده­اید، این لوح یادبود که حاکی از ابراز محبت قلبی کلیه همکاران عزیز و نشان دهنده صفا و صمیمیت حضرتعالی می­باشد، به شما تقدیم می­گردد.

باشد که سالیان متمادی با تندرستی کامل در کنار خانواده گرامیتان با دلی خوش و خرسند زندگی نموده و همواره خاطرات خوب همکاران را به یاد داشته باشید.

با آرزوی توفیق روزافزون برای شما

مدیریت و کارکنان مهندسی، برنامه­ریزی و سفارشات

شرکت بهره­برداری متروی تهران