لوح تقدیر

همکار ارجمند جناب آقای هادی اسحاقی نیموری

نظر به احساس مسئولیت و وظیفه­شناسی جنابعالی و همچنین میزان بالای رضایت مشتریان شرکت پارس الرمس از خدمات ارائه شده توسط نمایندگی تحت مدیریت شما و به صداق "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" بدینوسیله صمیمانه­ترین تقدیر را از عملکرد مجموعه پاسخگو و متعهد شما اعلام داشته و ضمن امیدواری برای حفظ و ارتقاء این روند توفیقات روزافزون شما را در تمامی عرصه­های زندگی از درگاه ایزد منان خواهانیم.

مرکز خدمات پارس الرمس