شرکت توانیر

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامی خاص)

قائم مقام و معاونت اجرایی شمال غرب

مدیرعامل محترم شرکت ایران خودرو

نظر به اهمیتی که آن شرکت به استفاده هوشمندانه از ثروت­های ملّی که ضمن کمک به حفظ محیط زیست نشان دهنده فعالیت­های ارزشمند آن واحد صنعتی با تلاش در جهت مصرف بهینه و منطقی انرژی الکتریکی است. بدینوسیله از مساعی و تلاش جنابعالی و همکاران محترم در این زمینه تشکر و قدردانی می­گردد.

امید است با اتکال به خداوند منان شاهد موفقیت روزافزون شما در سطح ملّی و بین­المللی باشیم.

سعید مهذب ترابی

مدیرعامل

اسفند 1386