لوح تقدیر

همکار ارجمند جناب آقای مهدی تباری مقدم

حسن تدبیر، تلاش بدون وقفه، خدمات شایان توجه و بی­شائبه جنابعالی طی دوران همکاری با شرکت تکنو بدون تردید موجب مباهات می­باشد.

اینک شایسته است به پاس تجربیات ارزنده و مسئولیت­پذیری و ارتباط تنگاتنگ در تمامی سطوح به ویژه به کارگیری تمهیدات لازم در جهت پیشبرد اهداف شرکت از جنابعالی تقدیر و تشکر نموده و تندرستی و توفیقات روزافزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت نماییم.

آرش حلمی (مدیریت عامل)