لوح تقدیر

شرکت محترم سامان پخش پیشتاز

جناب آقای افشین

اینجانب بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود و هیئت مدیره شرکت تامین تاپ من را از زحمات ارزشمند و مشارکت صمیمانه و فعالانه آن شرکت معظم در سال 1395 ابراز داشته و بدینوسیله از حضرتعالی و کلیه همکارن تقدیر می­گردد. با امید هر چه پربارتر شدن این همکاری در سال­های پیش رو، همواره برایتان از درگاه ایزد یکتا سلامت و موفقیت روزافزون آرزومندیم.

کتایون هاشمی

مدیرعامل