جناب آقای قشقاوی

سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در سوئد

حضور پر نشاط اساتید و چشم پزشکان ایرانی در مجامع علمی بین­المللی منشا خیر و برکت و مایه مباهات کشور ماست.

بی­شک همراهی و همدلی حضرتعالی و همکاران محترم با چشم پزشکان شرکت کننده در کنگره جراحان چشم اروپا (ESCRS 2007) نقش موثری در موفقیت این هم اندیشی علمی دارد.

مراتب سپاس جامعه چشم پزشکی ایران را پذیرا باشید.

دکتر هرمز شمس

دبیر کل انجمن چشم پزشکی ایران