مدیریت محترم شرکت خدمات غیر صنعتی

بی­تردید اوج رستگاری و توفیق مدیران در شناسایی، پرورش و استفاده حداکثری از توان و قابلیت­های نیروی انسانی است: به خصوص اگر تمهیدات خردمندانه مدیران به گونه­­ای درعمق دل و جان منابع انسانی نفوذ و رسوخ نماید که کارکنان در قالب یستم پیشنهادها که عرضه ظهور و تجلی، دلدادگی و تعلق خاطر نیرویی انسانی می­باشد: از عضویت در چنین سازمانی احساس افتخار و مباهات نمایند. بر همین اساس لازم و شایسته می­داند از تلاش­های جمعی آن شرکت که در «ارزیابی کیفی» به عمل آمده از کارکردها و نتایج سیستم پیشنهادها در سال 1390 توفیقات ارزنده­ای داشته­اند تقدیر نموده ، اعلام نماییم آن شرکت در سومین جشنواره نظام پیشنهادهای شرکت ملی گاز ایران به توفیق کسب

«گواهی نامه تعهد به تعالی سیستم پیشنهادها»

نائل گردیده است.

امیدوارم همواره در تمامی ماموریت­ها و فعالیت­ها به خصوص در پیشرفت سیستم پیشنهادها به توفیقات بالاتر و متعالی­تر نائل گردید.

و من ا... التوفیق

جوادِ اوجی

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران