جلوگیری از اعتیاد بر همه واجب است

امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر

از این­که با حضور در نخستین همایش سیمای اعتیاد برای چاره­اندیشی این معضل ملّی یاریمان فرمودید، سپاسگزاریم.

بندر عباس – 27 بهمن 1379

فتح ا... معین

استاندار هرمزگان