جناب آقای مهندس سعید اردبیلی

سلام علیکم

دست آدمی در سه هنگام دست خداست، یکی هنگامی­که پرده جهل را کنار می­زند و حجاب از حقیقتی می­گشاید، یکی همگامی­ که نقشی از زیبایی مطلق را بر پرده­ای تصویر می­کند یا در پرده­ای می­نوازد، سوم هنگامی­که غبار از چهره­ای می­فشاند و لبخندی بر لبی می­نشاند. ما دست­های شما را که خیر و کرامت بر آن جاری گردید و چراغ شادی در دل صدها کودک روشن کرد، چون دست رحمت الهی گرامی می­داریم و آرزو می­کنیم که دست­های شما پیوسته چشمه فیض  و مایه خیر و نیکویی باشد و سرمشق کسانی گردد که در دل­هایشان شوق خیر نیست و نیاز به چراغ هدایت دارند.