لوح تقدیر

انجمن صنفی شرکت­های خدماتی و بازرگانی

استان کرمانشاه

جناب آقای

عضو محترم کمیته تعیین صلاحیت شرکت­های خدماتی و بازرگانی استان کرمانشاه 

با توجه به زحمات بی­دریغ جنابعالی طی سال­های گذشته و همکاری صمیمانه شما در جهت پیشبرد اهداف انجمن صنفی شرکت­ها و توجه کافی به عملکرد شرکت­های خدماتی جهت اخذ تایید صلاحیت و به پاس تلاش صادقانه شما این لوح تقدیر به جنابعالی اهدا می­گردد. امید است در پرتو الطاف الهی در پیشبرد اهداف متعالی انقلاب اسلامی همواره موفق و موید باشید.

و من ا... التوفیق

مسعود مرادی                                           محمد جواد فلسفی

رئیس انجمن صنفی شرکت­ها      رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه