لوح سپاس

با سپاس از عنایت خداوند متعال

بدینوسیله مراتب قدردانی خود را جهت فعالیت علمی و تلاش مجدانه­ای که در برگزاری این کنگره مبذول داشته­اید، ابراز و موفقیت روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسئلت می­نماییم.

ستاد برگزاری کنگره