لوح تقدیر

«هنر، دمیدن روح تعهد در انسان است»

حضرت امام خمینی (ره)

با سپاس فراوان از شما، فرهیخته گرامی، که با همۀ ره توشۀ خویش در آغاز گذرگاه روشن «نخستین جشنواره هنر و امنیت» آثار بدیع و ارزنده خود را در بخش تصویر سازی با ما همراه نمودید.

سرهنگ عبدالرضا امیری                             سرتیپ 2 پاسدار سید حسن بتولی

دبیر نخستین جشنواره هنر و امنیت         معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران