همکار گرامی جناب آقای علی اصغر رجبی

اکنون که به افتخار بازنشستگی نائل آمده­اید وظیفه داریم که از طرف اعضای شورای اسلامی کارخانه ایرانیت تهران همکاری صمیمانه و ارزشمند شما را که با تلاش، 13 دوره شورائی را با موفقیت به پایان رسانیده­اید، از جنابعالی تشکر و قدردانی نموده و تندرستی و بهروزی شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال مسئلت می­نماییم.

این قطع رابطه اگرچه به ظاهر این مجموعه را از همکاری شما محروم می­گرداند، اما همچنان به عنوان فردی از این خانواده بزرگ محسوب می­شوید و خدمات قابل تقدیر شما همواره به یادگار خواهد ماند.

از طرف شورای اسلامی کار

کارخانه ایرانیت تهران