لوح دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه تهران

دانشجویان ورودی 81 دانشکده مدیریت

به نام آفرینشگر آفرینشگران

زمان گذشته است و می­گذرد بی­آن­که بخواهی یا بدانی آن­چه معنای شکفتن را در نهاد آدمی متجلی ساخته است پیوندی است که برگذران ناخواسته زمان ایجاد می­شود و انسان را به منزلت نهایی خویش نزدیک­تر می­سازد! امید که چنان زیستن را بیاموزیم که به هنگامۀ جدایی، دریغاگوی فرصت­­های از دست رفته نباشیم!

دانش آموختۀ عزیز

اخذ دانشنامۀ کارشناسی را به شما تبریک می­گوییم.

سید رضا سید جوادین

ریاست دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران