نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست               چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

استاد ارجمند آقای دکتر علی آهون منش

همه ما همراه و همگام و با شور و شوقی وصف­ناپذیر برای تحقق آمال و اهداف «سازمان تنحققات و آموزش کشاورزی» روزهای عزیز و ماندگاری را در کنار آن استاد گرامی سپری نمودیم.

گرچه این ایام پر شتاب و کوتاه بود ولی از حرکت بازنماندیم و همراهی ما قطره­ای بود کوچک در دریایی بی­کران از دانش و صبر شما...

در همین ایام، با شادیتان مسرور گشتیم و آنگاه که روزگار کاستی­هایی را با خود داشت با اندوهتان شریک و در نهایت جز خاطراتی شیرین از اخلاص و صمیمیت شما در ذهن و قلبمان بر جای نماند...

و آن­چه از استاد خود آموختیم درس زندگیمان شد – "ایثار و پایداری برای حفظ هویت این خانه"

باشد تا در سایه این سعی و با عنایت خالق دانش و دوستدار دانایی، اعتلاف روزافزون آموزش و توفیق بیشتر "تحقیقات" را شاهد باشیم.

و کلام آخر، سپاس و تقدیر خالصانه و بی­پایان از زحمات ارزشمند حضرتعالی.

امیدواریم در پرتو الطاف بی­کران خداوند، در ادامه راهتان همواره با موفقیت و سلامتی در شکوفایی و بالندگی جامعه کشاورزی کشور سهیم باشید.

همکاران حوزه ریاست

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مهرماه 1384