طرح شماره 4

سرکار خانم پریا آقای بیگ

بدینوسیله از زحمات شما در مدت زمان چهارساله خدمت در شرکت نیروبال سرویس (NBS) که توام با صداقت، پشتکار و تحول، سه عنصر برجسته­ای که مشخصه شخصیت شما می­باشد، ضمن تشکر و قدردانی از خدمات صادقانه­ای که در پست مدیریت مالی، اداری شرکت داشته­اید؛ از خداوند منان برایتان آرزوی توفیق و بهروزی داریم.

هیئت مدیره شرکت نیروبال سرویس (سهامی خاص)

                             NBS