جناب آقای حسین فرهادی

نیک می­دانیم پویایی و کسب عناوین قهرمانی شهرستان نور در تمام سطوح تنها در سایه الطاف سخی مردانی است که با حمایت­های مالی خویش تصویرگر جهاد با مال خود هستند در راه خدا.

بر ما واجب است ضمن تقدیر، تعظیم کنیم به این همه سخاوت و بزرگی، باشد تا همچنان دست­های پر مهرتان حامی ورزشکاران این منطقه باشد.

احمد ناطق نوری                             عبدالله ملکی                         عین­اله رضایی

نماینده مردم نور در مجلس         فرماندار شهرستان نور    رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان نور