شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

طرح تجهیز معادن زغال سنگ طبس

لوح تشکر

برادر ارجمند

جناب آقای مهندس بهمن حاجی بیگلو

تلاش و خدمات صادقانه جنابعالی در راه رشد و توسعه معادن بالاخص در طی مدتی که اجرای طرح تجهیز معادن زغال سنگ طبس را به عهده داشته­­اید شایسته تشکر و قدردانی فوق­العاده است.

از خداوند متعال توفیقات هر چه بیشتر جنابعالی و سایر همکارانتان را در مسئولیت جدید مسئلت داریم.

مجری و معاونین و کارکنان دفتر مرکزی

طرح تجهیز معادن زغال سنگ طبس