بزرگداشت عالمان و فرهیختگان، تواضع در برابر عظمت اندیشه و تفکر است. این خصلت تاریخی مردمان ایران زمین است که نخبگان خویش را ارج نهند، بزرگی او را قدر دانند و او را بر صدر نشانند. 

استاد معظم جناب آقای پرفسور حمید مولانا

پایه­های صلابت و شکوه ایران زمین بر دوش مجاهدت خرد ورزانی است که گشایندگان راه تفکر آینده­اند و امتزاج افتخار آفرین تخصص و تعهد در آثار برکت وجود علمی شما، شعاع امید جوانان این مرز و بوم را به دوردست تاریخ می­کشاند.

دانشکده خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مراکز تخصصی تعلیم و پرورش نیروی رسانه­ای و خبری کشور، مقام والای عملی­تان را در عرصه فرهنگ و ارتباطات گرامی داشته و آن را برای تاریخ مشعشع این آب و خاک سرمایه­ای بزرگ می­شمارد.

آرزومندیم دانشجویان و دانشمندان ایران اسلامی همچنان از آفرینش­های علمی شما بهره­مند بوده و آفتاب اندیشه­تان سالیان سال بر این سرزمین پرتو بیفشاند.

روح اله احمدزاده کرمانی

رئیس دانشکده خبر