دومین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

استاد ارجمند جناب آقای

سپاس خداوند متعال را که توفیق عطا نمود تا با مشارکت و همکاری صمیمانه جنابعالی «دومین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو» در تاریخ 2 و 3 خرداد ماه 1389 در مرکز همایش­های بین­المللی رازی برگزار گردد.

بدینوسیله هیات مدیره و تیم اجرایی کنفرانس، مراتب تقدیر و تشکر خود را از حضور پرثمر حضرتعالی به عنوان عضو هیات ارزیابی کنفرانس که مشوق ارزشمندی برای پژوهشگران عرصه صنعت کشور عزیزمان ایران و نیز برگزار کنندگان آن فراهم آورد، تقدیم داشته، پویایی اندیشه و کامیابی روزافزونتان را در عرصه­های علمی و اجرایی آرزومندیم.

دکتر حسن رحیم زاده               مهندس عباس شعری مقدم                    کورش حمیدی

دبیر علمی کنفرانس                           دبیر کنفرانس              دبیر اجرایی کنفرانس