مرد خردمند هنرپیشه را                     عمر دو بایست در این روزگار

تا به یکی تجربه آموختن                     با دگری تجربه بردن به کار

جناب آقای صدرا... بهمنی

اکنون که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده­اید، بر خود لازم می­دانیم که از زحمات بی­شائبه و بی­دریغ شما در طی سی سال خدمت صادقانه و صالحانه تشکر و قدردانی نماییم.

با درود بر امانت داری و صداقت شما، برای جنابعالی آرزوی موفقیت و سربلندی و سلامتی می­نماییم.

ریاست و کارکنان

مرکز انفورماتیک و ارتباطات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر