مَن لَم یَشکُرُ المَخلوُق لَم یَشکُر الخالِق

جناب آقای محمّد خلیل جعفری

مقام محترم مدیریت عامل شرکت نسّاجی مازندران

به پاس تلاش­های ارزنده و بی­شائبه حضرتعالی در جهت بهبود وضعیت نسّاجی مازندران که با حضور شما جان تازه­ای گرفت ، این لوح تقدیر تقدیم می­گردد.

امید است در راستای اهداف شرکت و همچنین پشتیبانی از جمیع پرسنل، کما فی السابق موفّق و مویّد باشید.

کارکنان نسّاجی مازندران و شرکت­های تابعه