از مهم ترین مهرهای به جامانده از هخامنشیان مهر داریوش بزرگ است که در آن وجود عناصر قدرت ، سرعت ، ثروت و آبادانی و علم و معنویت به حسن تدبیر در آن به کار رفته و از این منظر مهری منحصر به فرد است . البته از این دست مهرهای مربوط به دوران هخامنشیان عکس ها و طرح های بسیار وجود دارد که عنوان کردن آنها در این مقال نمی گنجد .

حکاکی و ساخت مهر و طراحی سکه در زمان اشکانیان از دقت و کیفیت بالاتری نسبت به دوران پیش از خود ( هخامنشیان ) و پس از خود ( ساسانیان ) بهره مند بود و گواه آن سکه های آن دوران است . 

علت اصلی توقف استفاده از مهرهای استوانه ای که هم زمان با پیدایش خطوط ابتدایی و تصویری آغاز و پس از دوره هخامنشی به پایان رسید ؛ شاید این باشد که با آغاز استفاده از پوست حیوانات ، پاپیروس و برگهای کاغذی به جای گل و نیاز به رعایت محدودیت سطح و در پی آن لزوم استفاده از مهرهای کوچک تر، موضوعیت پیدا کرده است. شاید هم ظرافت و پیچ و خم های خط پهلوی و ناکارآمدی نقش مهرهای استوانه ای در نشان دادن این ظرافت و مشکلات احتمالی که در خواندن این خطوط پیش می آمد دلیل دیگری بر منسوخ شدن استفاده از مهرهای استوانه ای باشد.

اغلب مهرهای ساسانی با خط پهلوی شکسته و برخی آنان با خط پهلوی کتیبه ای است. وجود تنوع و گوناگونی های فراوان در خطوط مهرهای ساسانی نشان دهنده ذوق و سلیقه شخصی استادکاران است که به ناگزیر از نمای بسیار کوچک سود می جستند و از این رو به کوتاه نویسی روی آورده اند که بیشتر دلالت بر شیوه پردازش و طرح اندازی سرشته شده با این هنر دارد.

بدیع ترین هنر مردم ایران حکاکی روی سنگ های کانی قیمتی و بعدها فلزات قیمتی در طول تاریخ بوده است. بین شکل، جنس و تاریخ این مهرها رابطه ای انکار ناپذیز وجود دارد به عبارت دیگر در هر زمان نوع بخصوصی از سنگ ها مورد پسند مردم و استفاده حکاکان بوده است.

در زمان ظهور اسلام در ایران مهر حضرت محمد (ص) از طرف ایرانیان به ایشان هدیه داده شده است طی نامه ای که: ملوکان و بزرگان اقوام نامه بدون مهر را نمی خوانند و زیبنده است حضرت نیز مهری داشته باشد که مشخص شود  پیغام از طرف ایشان است.

متن آن (محمد رسول الله) بوده و این مهر پیش خلفای راشدین دست به دست شده تا به حضرت علی می رسد. روایتی وجود دارد که یکبار مهر از دست عثمان درون چاه اریس افتاده و سفارش مجدد ساخت آن به هنرمندان عجم داده و کلمه صدق الله به اول آن اضافه شده است، به عبارتی : "صدق الله محمد رسول الله".

پس از آن در دوران ایلخانی و تیموری و صفوی نیز هنر حکاکی و خطاطی به رشد خود ادامه داد و عموماً حکاکان از هنر خطاطی و نگارگری بهره مند و یادگاری های مانا در این عرصه تاریخ تقدیم نموده اند.