مدیر عامل بانک شهر

جناب آقای دکتر پورزندی

با بهترین آرزوها و شادباش­ها برای 1395 خورشیدی، از خداوند منان سلامتی جنابعالی را خواهانیم و بدینوسیله از همکاری شما در سال گذشته نهایت قدردانی را می­نماییم.

مهدی ساعتچی اصل

مدیرعامل گروه شرکت­های بازرگانی ایران