جناب آقای ناصر مالکی

اکنون پس از پایان موفقیت آمیز دوره متوسطه، بر خود واجب می­دانم از شما معلم خوبم که پیوسته بنده را در ادامه راه تشویق و حمایت نموده و از تمام تلاش و کوشش خود برای امور تربیتی و پرورشی من و بقیه دوستانم دریغ نکرده­اید، تشکّر و قدردانی نموده و پیوسته دعاگوی شما و شاکر پروردگار مهربان باشم.

موفق و موید باشید

برادر کوچک شما         قاسم حصارکی