سپاس نامه

مسابقه طراحی سر در

مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

مهندسین مشاور زانوس

بدینوسیله ضمن تشکر از جنابعالی به مناسبت شرکت فعال در مسابقه طراحی سردر این مجتمع، دریافت تقدیر هیات داوران را از طرف مدیریت و کارکنان این مجتمع به شما تبریک می­گویم. امید آن­که آبادانی سرزمین عزیزمان ایران با یاری هنرمندان خوش ذوقی چون شما بیش از پیش میسر گردد.

محمد جلال مآب

مدیر عامل