تقدیرنامه

این لوح تقدیر به پاس تلاش­های ارزنده و مجدانه شما در امر توزیع محصولات مجتمع فرآورده­های لبنی میهن تقدیم جنابعالی می­گردد.

امیدوارم در پرتو الطاف الهی و همکاری و همدلی همه اعضای خانواده بزرگ میهن شاهد شکوفایی روزافزون اقتصادی و سربلندی ایران عزیزمان باشیم.

مدیرعامل

ایوب پایداری

بهار 1388