مَن لَم یَشکُرُ المَخلوُق لَم یَشکُر الخالِق

جناب آقای مهندس خسرو خاکپور

مدیریت محترم عامل شرکت بازرگانی نسّاجی مازندران

احتراماً این لوح یادبود به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان مدیر اوّل شرکت سرمایه­گذاری بانک ملّی ایران و در جهت سپاس از زحمات و خدمات شما در شرکت بازرگانی نسّاجی مازندران تقدیم می­گردد.

انشاءالله تعالی در پیشبرد اهداف شرکت موّفق و پیروز باشید.

شرکت سرمایه­گذاری بانک ملّی ایران