مدیر محترم

منطقه هشت عملیات انتقال گاز ایران

بدینوسیله و براساس ارزیابی کیفی به عمل آمده از کارکردها و نتایج سیستم پیشنهادها در سال 1390، اعلام می­نماید، آن مدیریت به کسب گواهی نامه سطح دو اهتمام به تعالی سیستم پیشنهادها نائل گردیده است.

ضمن تقدیر از تلاش جمعی آحاد کارکنان آن مدیریت و تبریک به مناسبت کسب افتخار ماخوذه، امیدوارم در تمامی ماموریت­ها و فعالیت­ها به ویژه در پیشرفت سیستم پیشنهادها به توفیقات بالاتر دست یابید.

و من ا... التوفیق

جوادِ اوجی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران