یادبود

سال تحصیلی 97-1396

دانش­آموز عزیز جناب آقای علی باقری زاده اشعری

کلاس پنجم ولایت 1، مقطع ابتدایی

به شما که با سعی و تلاش خود توانستید این سال تحصیلی را با موفقیّت به پایان برسانید، تبریک گفته و امیدواریم در سایه الطاف پروردگار مهربان، شاهد پیروزی­های مستمر و درخشانتان باشیم.

مجتمع آموزشی فرهنگی دکتر حسابی