جناب آقای دکتر برهان

مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

با سلام؛

همراه، گرامی­داشت سال پیامبر اعظم و با دلی سرشار از امید به لطف و مرحمت خدای بزرگ که جمیل است و جمال را دوست دارد سال جدید را آغاز می­کنیم و بزرگی خدای متعال را در تحویل سبز طبیعت زیبا نظاره می­نشینیم.

امید آن­که تحت توجهات حضرت امام زمان (عج) و با استعانت از ذات اقدس باریتعالی امکان  استفاده بهینه از امکانات خدادادی در جهت پیشرفت فراگیر فراهم گردد.

سعادت و سلامت همراه با موفقیت روزافزون در سال جدید برای جنابعالی و خانواده محترم را از دادار بزرگ خواهانم.

شرکت مبین آریا

محمد خرمی

مدیرعامل