به نام او که همه هستی از اوست

تقدیر و تشکر اینجانب اکبر میرزائی فربنام

همسری نیازمند محبت­های بی­شائبه شما همسر وفادار و گرامی­ام

وگیلدا و فریدا فرزندان پرورش یافته در آغوش گرم و پر مهر و محبت و سرشار از ایثار و فداکاری مادرانه­ات از شما شهناز قربانی کزاز که عمر با عزت و گران­بهای خود را بدون هیچ چشم­داشتی صرف زندگی صمیمانه­مان کردی و از هیچ کوششی دریغ ننمودی، می­نماییم و امیدواریم با تقدیم این لوح زرین که حامل پیام قلبی ماست توانسته باشیم مقداری از احساسات درونیمان را ابراز کرده تا شاید اندکی جبران مافات شود. به امید آن­که زحمات خود را بر ما ببخشید. باشد که خداوند منان از ما راضی و خشنود گردد.

انشاءالله


اکبر               گیلدا              فریدا