لوح دانش آموختگی دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشجوی ورودی 83 دانشکده مهندسی عمران

زمان گذشته است و می­گذرد بی­آن­که بخواهی یا بدانی. آن­چه معنای شکفتن را در نهاد آدمی متجلی ساخته است پیوندی است که بر گذران ناخواسته زمان ایجاد می­شود و انسان را به منزل نهایی خویش نزدیک­تر می­سازد.

سرکار خانم ندا جعفری صمیمی

اخذ دانشنامه کارشناسی مهندسی عمران را به شما تبریک می­گوییم.

مهرشاد احمدپور